H4 [nhà liền kề], 2017

Than chì và acrylic trên giấy

25.4 x 35.56cm

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Related Artwork

Hà Ninh

b. 1991. Hà Ninh is an artist from Hanoi, Vietnam, who works primarily in drawing and sculpture. His work explores the way in which we construct an understanding of a territory from afar. Hà Ninh earned his MFA from the Pennsylvania Academy of the Fine Arts, USA and his BA from the Vietnam University of Fine Arts, Hanoi, Vietnam.