Điều khoản và điều kiện

  • Mỗi vé chỉ dành cho 01 (một) khách.
  • Không hoàn tiền cho vé đã thanh toán.
  • Người mua phải trình vé ở cửa để tham gia sự kiện.
  • Người mua chịu trách nhiệm bảo mật thông tin mã vé.
  • Khi mua vé, tức là người mua đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện trên.
Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên lạc hotline (028) 3 744 2589 (từ 10g00 đến 19g00, thứ Ba đến Chủ Nhật) hoặc email info@factoryartscentre.com.