Xạc tuya bộ lửa, 1972

Mực và màu nước trên giấy

17.8 cm x 26.8 cm

Độc bản

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan

Tags:

Ngô Viễn Chí

sn.1944, Nam Định Ngô Viễn Chí (tên khai sinh là Vũ Hữu Xưởng) bắt đầu vẽ từ khi còn nhỏ tuổi trước khi gia nhập lực lượng quân đội Bắc Việt vào đầu những năm 1960. Ông chuyên ghi chép tư liệu chiến tranh ở các vùng kháng chiến (Việt Cộng), bao gồm các hoạt động như sản xuất vũ khí, , trồng dược liệu và chuẩn bị thuốc thang.. Chí trở thành một họa sĩ vẽ màu nước với những tác phẩm đáng chú ý được trưng bày rộng rãi, bao gồm 40 Năm Kháng Chiến,; Kho cung cấp Hậu cần Mông Đông Đông Bộ Bộ Tài chính Hậu cần Đông Nam Bộ (1974); Chợ Cá Sông Từ Cà Mau, Chợ cá sông Sông, tỉnh Cà Mau; Tàu tại thành Sài Gòn, Sài Gòn, Tàu Hữu nghị đến cảng Sài Gòn (1978); Nhà giá Tân Bình, Đồ Hộp Tân Bình (1980).