Vô đề #4, 2019

Sơn acrylic trên vải bố

140 x 120cm

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan

Tags:

Nguyễn Ngọc Thạch

sn. 1991, TP. Hồ Chí Minh Sinh ra ở Quảng Ngãi và tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh năm 2016, Nguyễn Ngọc Thach (sinh năm 1991) là một nghệ sĩ làm việc chủ yếu với chất liệu sơn dầu. Thực hành gần đây của anh đi sâu khám phá vùng tâm tưởng, các mối quan hệ con người và các cấu trúc xã hội trong tương quan với các hệ thống và thái độ về quyền lực.