Vệt Sáng, 1993

Sơn dầu trên vải, khung gỗ

125 x 120cm

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan

Tags:

Ca Lê Thắng

sn. 1949, TP. Hồ Chí Minh
Ca Lê Thắng là thành viên của Group of 10.