‘Tuyệt Tình Cốc #6’ trong loạt tác phẩm ‘Tuyệt Tình Cốc’, 2018

Ảnh in trên giấy

50 x 70cm

Phiên bản: 10

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan

Tags:

Phương Nguyễn

sn. 1990, Hà Nội
Phương Nguyễn tốt nghiệp ngành Đồ họa tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Cách đây 3 năm, anh bắt đầu tiếp cận ngôn ngữ với nhiếp ảnh như một trong những chất liệu sáng tác, nhằm thể hiện ý tưởng và suy nghĩ của mình về môi trường và mối quan hệ giữa con người-tôn giáo-chính trị và tự nhiên. Anh tin rằng thế giới chúng ta đang sống đang trải qua một thời kỳ địa chất mới được định hình bởi những tác động của con người