Trăng, 1993

Sơn dầu trên vải, khung gỗ

140 x 205cm

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan

Tags:

Nguyễn Trung Tín

sn. 1956, TP. Hồ Chí Minh