Thịt đỏ của Mẹ, 2018

Chữ trên tác phẩm: Hứng lấy bằng tay phải

Bản in độc bản, gỗ

30 cm x 23.2 cm x 5.5 cm

Độc bản

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan

Tags:

Nghĩa Đặng

sn. 1994 Nghĩa Đặng là một nghệ sĩ thị giác trẻ nhận được ‘Distinguished Scholarship’ (học bổng dành cho sinh viên xuất sắc) tại Học viện Nghệ thuật Chicago, Mỹ (2015-2018). Anh đã tốt nghiệp Cử nhân Nghệ thuật (2018) tại học viện này. Cho đến nay, trọng tâm trong thực hành của anh đều xoay quanh những mối liên hệ phức tạp giữa nội cảnh và ngoại cảnh, thực tại và sức tưởng tượng của tâm trí, và những tương quan quyền lực của xã hội ngày nay.