‘Cánh cung’ trong loạt tác phẩm ‘Những đứa trẻ buổi trưa’ (vẫn tiếp tục), 2016

Màu dầu trên tấm lót phim x-quang
53 x 45cm

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan

Tags:

Thảo Nguyên Phan

sn.1987, Hồ Chí Minh Thảo Nguyên Phan là nghệ sĩ thị giác đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Qua văn chương, triết học và cuộc sống thường ngày, Nguyên quan sát và tìm hiểu những mơ hồ trong lịch sử, truyền thống và phong tục xã hội, qua đó đặt câu hỏi và thách thức những giới hạn trong nghệ thuật đương đại Việt Nam. Tốt nghiệp xuất sắc từ trường Nghệ thuật Lasalle Singapore năm 2009, 4 năm sau Thảo Nguyên Phan tốt nghiệp Thạc sĩ Nghệ thuật chuyên ngành Hội họa của Học viện Nghệ Thuật Chicago (SAIC).