‘Peter Pan’ trong loạt tác phẩm ‘Beauté-Faux’, 2016

Màu nước, mực, thêu chỉ – ruy băng, nhựa màu trên lụa chồng 3 lớp

88 x 88cm

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan

Tags:

Trần Nguyễn Trung Tín

sn.1992, TP. Hồ Chí Minh Trần Nguyễn Trung Tín tốt nghiệp khoa Lụa trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, vẽ là cách Tín xem xét một đối tượng và nêu lên suy nghĩ bản thân. Qua quá trình sáng tác, anh đã khai thác và hiểu các khía cạnh của con người, sự việc, kiến thức mới, và quan trọng hơn là hiểu chính bản thân mình.