Ở trang ‘Tác Phẩm', quý vị có thể xem qua các tác phẩm được triển lãm trong những chương trình do The Factory tổ chức. Tất cả các tác phẩm tại đây đều được bán, trừ khi có thông báo khác từ trung tâm.

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text]“Những thứ xưa kia là tạm bợ” (bản tiếng Anh), trang 59 – “Họ, Bột hư ảo” viết tay lên tranh in trên giấy Dó Nhật, khung gỗ. 35 x 23cm (kèm khung: 59 x 46cm)   Toàn bộ tác...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text]“Appasionata” (bản tiếng Anh), trang 61 – “Họ, Bột hư ảo” viết tay lên tranh in trên giấy Dó Nhật, khung gỗ. 25 x 32cm (kèm khung: 46 x 59cm)   Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text]“Một bức thư”, ý tưởng sáng tác mới viết tay lên tranh in trên giấy Dó Nhật, khung gỗ 21 x 27cm (kèm khung: 59 x 46cm)   Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text]Chữ viết tay trích đoạn “Callalys, em đến”, trang 63 – “Họ, bộ hư ảo”, trên tranh in trên giấy Dó Nhật, khung gỗ. 32 x 26cm (kèm khung: 59 x 46cm)   Toàn bộ tác phẩm tại The Factory...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text]Bài 1, trang 35, tập 1 “Cửa sổ đập” – “Thời hôm nay, khoái cảm và điên rồ hợp lý“ viết tay lên tranh in trên giấy dó Nhật, khung gỗ. 37 x 25cm (kèm khung: 59 x...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text]Trích đoạn “Những từ - Bản gốc”, trang 75 – “Họ, Bột hư ảo” viết tay lên tranh in trên giấy dó Nhật, khung gỗ. 29 x 23cm (kèm khung: 59 x 46cm)   Toàn bộ tác phẩm tại The...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text]Phác thảo màu nước trên giấy, khung gỗ 30 x 19cm (khung: 50 x 58cm)   Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text]Sơn dầu trên vải 90 x 120cm (không khung)   Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text]Sơn dầu trên vải 90 x 120cm (không khung)   Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column][vc_empty_space height="15px"][vc_column_text]Sơn dầu trên vải 90 x 120cm (không khung)   Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi...