Núi 4, 2018

Đất, đá rêu & mô-tơ cảm biến tự động

Kích thước đa dạng.

Độc bản

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan

Tags:

Tuấn Mami

sn. 1981, Hà Nội
Tuấn Mami là nghệ sĩ thị giác đa ngành sống và làm việc tại Hà Nội, với thực hành bao gồm các loại hình như sắp đặt, video, trình diễn và nghệ thuật ý niệm. Liên tục khám phá các phương pháp biểu hiện mới mẻ, Tuấn Mami tạo được chỗ đứng trong quang cảnh nghệ thuật quốc tế với những thử nghiệm (ở cả không gian riêng tư và công cộng), đôi khi mang tính táo bạo, đôi khi đậm chất thiền định: một mặt, bóc tách cách thức con người tương tác với nhau và với thế giới xung quanh, đồng thời đưa ra một phản chứng về hiện trạng xã hội đương đại; mặt khác, lại phản hồi và cố gắng xoay chuyển hay thay đổi (những quan điểm về) hiện trạng này.