‘C-10’ trong loạt tác phẩm ‘Nhật ký rau củ’, 2016

Phác thảo chì và màu nước trên giấy

30 x 30cm – cả khung

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan