‘B-10’ trong loạt tác phẩm ‘Nhật ký rau củ’, 2016

Phác thảo chì và màu nước trên giấy

30 x 30cm – cả khung

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan

Tags:

Lêna Bùi

sn.1985, Đà Nẵng Lêna Bùi à một nghệ sĩ trẻ, cô sử dụng nghệ thuật như phương thức nên thơ để hình tượng hoá các vấn đề phức tạp của xã hội. Cô làm việc liên tục với các nhà khoa học từ năm 2011 tại Việt Nam và Nepal, như những biểu đồ—các tác phẩm của cô cố gắng ghi lại hành vi và nhận thức của con người khi thoả hiệp những mâu thuẫn giữa truyền thống và sự công nghiệp hoá trong quá trình kiếm kế sinh nhai.