‘Một cuộc nội chiến của phải và trái 4’ trong loạt tác phẩm ‘Than-Bụi-Xóa’, 2017

chì than trên giấy 

82.8 x 57.8 cm

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan

Tags:

Hoàng Nam Việt

sn.1985, TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nam Việt là một nghệ sĩ tự học sống ở TP.HCM, Hoàng Nam Việt đã thử nghiệm với nhiều phương thức và các trường phái khác nhau. Nghệ thuật của anh gây ra những cảm xúc mạnh, đầy tính thân thể và luôn tiến hoá.