Mini Fractal 8, 2019-2020

Bút sắt trên toan

40 x 50 cm

Độc bản

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan

Triệu Minh Hải

sn. 1982, Hà Nội. Khởi nghiệp là một kỹ sư máy tính, Hải rời bỏ công việc trong lĩnh vực Tin học để theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Hội hoạ trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2013 và tham gia tích cực vào các hoạt động nghệ thuật ở Hà Nội. Kiến thức kỹ thuật trước đây của Triệu Minh Hải đã kích thích sự quan tâm của anh đối với mối quan hệ giữa nghệ thuật và khoa học. Sử dụng nhiều chất liệu khác nhau như vẽ chì, tranh, gốm và video để thị giác hoá những quan sát và hiểu biết khoa học của mình về các hiện tượng tự nhiên, Triệu Minh Hải đặc biệt quan tâm tới tính chất cơ học của việc thực hành này.