Lò mổ #07, 2016

Máu bò trên giấy bồi trên vải bố, khung gỗ

164 x 216cm

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan

Tags:

Nguyễn Văn Đủ

sn.1986, Bà Rịa - Vũng Tàu
Nguyễn Văn Đủ không ngừng tìm tòi, thử nghiệm những phương thức mới để tạo ra nội dung sâu sắc hơn cho các tác phẩm của mình. Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh khoa Sơn dầu, tranh của Đủ tập trung vào việc khám phá nhận thức cá nhân, được hình thành từ thói quen hàng ngày và ảnh hưởng của nền giáo dục, văn hóa truyền thống tại Việt Nam (xã hội hậu chiến). Đủ đào sâu vào khía cạnh đạo đức và luân lý ẩn đằng sau chủ nghĩa dân tộc và qnh bạo lực trong quá trình hình thành chủ nghĩa đó.