Lạc Chốn, 2015 – 2016

Sắp đặt gỗ mít

6.6 x 2.2 x 3.2m

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan

Tags:

Bùi Công Khánh

sn. 1987, TP. Hồ Chí Minh Bùi Công Khánh là một nghệ sĩ thị giác luôn đặt câu hỏi và thách thức những giới hạn trong nghệ thuật đương đại.