[Không đề], 1993

Sơn dầu trên vải, khung gỗ

60 x 80cm

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan

Tags:

Đào Minh Tri

sn. 1950, TP. Hồ Chí Minh
Đào Minh Tri là một thành viên của Group of 10.