‘Dứa Long Phụng’ trong loạt tác phẩm ‘Trái cây kì dị’, 2013

Ảnh in trên giấy Ilford Metallic Gloss 260gsm, có 10 phiên bản

Kích thước ảnh: 42 x 60 cm

Chưa khung (kích thước giấy) 43 x 61cm. Cả khung: 58 x 76cm

Các tác phẩm liên quan

Tags:

Melissa Merryweather

Melissa Merryweather là một chuyên gia về kiến trúng bền vững và nhiếp ảnh gia sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cô đang thực hiện một số dự án về sách, bao gồm những tài liệu nghiên cứu về những ngôi chùa ở Chợ Lớn, rộng hơn là thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực khác ở Tây Hồ (Hà Nội).