Đáp đất Nơi Nao, đáp đất tại một chiếc Hồ Chưa Biết Tên, 2013

In kĩ thuật số trên mica, đèn neon, hộp gỗ

 

4 tác phẩm đơn vị (đóng khung):

tác phẩm 1: 98,5 x 95,5 cm;
tác phẩm 2: 98,5 x 136,5 cm;
tác phẩm 3: 98,5 x 143,5 cm;
tác phẩm 4: 98,5 x 87,5 cm

 

4 phiên bản + 1 phiên bản nghệ sĩ

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan

Trần Minh Đức

sn. 1982, TP.HCM. Trần Minh Đức là nghệ sĩ thị giác hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Đức tìm thấy cảm hứng sáng tác trong những tương tác giữa cái cá nhân và cái tập thể, giữa tính địa phương và tính ngoại lai. Thực hành nghệ thuật của anh tra vấn ‘tính Việt Nam’ trong mối tương quan với cấu trúc đương đại đầy phức điệu. Đức tốt nghiệp khoa Hội Hoạ, trường Cao Đẳng Văn Hoá Nghệ Thuật TP. HCM. Tác phẩm của anh trải dài từ nghệ thuật trình diễn, nhiếp ảnh, collage tới in ấn và sắp đặt; nhằm khám phá những ký ức tập thể, những lưu trữ văn hoá thông qua việc đào sâu vào những dòng tự sự lịch sử, ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc, cũng như tác động lâu dài của chiến tranh và những cuộc di dân.