Đã từng là nhà của ai đó 1, 2019-2020

Vải từ quần áo cũ, khung cửa gỗ

40 x 37,5 cm

Độc bản

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan

Võ Trân Châu

sn. 1986, Bình Thuận Sinh ra trong một gia đình có truyền thống thêu thùa, Võ Trân Châu hiểu rõ sức mạnh của đường kim mũi chỉ, và chọn vải vóc, đặc biệt là vải và quần áo cũ, như một chất liệu cho thực hành của cô. Khi sử dụng vải đã qua sử dụng, cùng với đó chứa đựng những câu chuyện cá nhân, Châu phản ánh mối liên hệ mật thiết giữa vi sử và chính sử của quốc gia, xã hội.