‘Cổng Trời – Hà Giang’ trong loạt tác phẩm ‘Cây Phong Cảnh’, 2018

Ảnh in trên giấy

60 x 40cm

Phiên bản: 20

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan

Tags:

Hoàng Nhiệm

sn. 1960, TP.HCM
Hoàng Nhiệm tốt nghiệp trường Viễn thông Hàng hải và làm việc ở vị trí Đài trưởng thông tin trên tàu Viễn Dương khắp châu Á. Đây là giai đoạn khởi sinh niềm đam mê nhiếp ảnh phong cảnh của anh. Năm 1995, anh chính thức trở thành nhiếp ảnh gia tự do, chuyên chụp phong cảnh và ảnh thương mại.