Cô đơn, 2020

Chì trên giấy 

13 x 21cm

Độc bản

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan

Bùi Công Khánh

sn. 1987, TP. Hồ Chí Minh Bùi Công Khánh là một nghệ sĩ thị giác luôn đặt câu hỏi và thách thức những giới hạn trong nghệ thuật đương đại.