Chuyển Mùa, 2014-2015

Sơn mài trên gỗ

80cm (đường kính)

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan

Tags:

Vũ Đức Trung

sn. 1981, Hà Nội
Vũ Đức Trung tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (thạc sĩ ngành sơn mài truyền thống). Trong suốt sự nghiệp của mình, anh đã tìm tòi các cách thử nghiệm và trung thành với sơn ta để vẽ nên những ý niệm về quang cảnh hư cấu, dựa trên những quan sát và cung bậc cảm xúc mà cuộc sống xung quanh mang lại cho anh. Với anh, mối giao cảm giữa nghệ sĩ và phương tiện nghệ thuật nên là một cuộc đối thoại hai chiều. Tin rằng khái niệm về chất liệu và màu sắc có thể được hiểu theo nhiều hướng khác nhau, anh chọn cách tôn trọng bản chất tự nhiên của chất liệu bằng cách lắng nghe và nương theo thay vì tìm cách kiểm soát hay thống trị nó.