Ảo ảnh hoàn thiện, 2017

Đồng, sứ

60 x 50 x 120cm

 

Toàn bộ tác phẩm tại The Factory đều có thể được đặt mua (trừ khi có ghi chú khác từ trung tâm). Vui lòng liên hệ art@factoryartscentre.com để biết thêm chi tiết.

Các tác phẩm liên quan

Tags:

Hoàng Thanh Vĩnh Phong

sn. 1971, Hội An
Hoàng Thanh Vĩnh Phong  tốt nghiệp trường Mỹ thuật ở Huế năm 1996. Trong hai thập kỷ qua, Phong đã liên tục thể nghiệm với đa dạng loại hình nghệ thuật và phương tiện sáng tác khác nhau - từ sơn dầu đến sơn mài, từ in trên gốm đến điêu khắc với đồ vật có sẵn. Đồng thời, anh cũng không ngừng nghiên cứu và nâng cao kỹ thuật và khả năng điều khiển các phương tiện nghệ thuật này.