Phiên bản ‘Pollination’ 2019 sẽ diễn ra giữa Việt Nam và Malaysia. Năm 2019, ‘Pollination’ chào đón đối tác thứ ba – ILHAM đến từ Kuala Lumpur (Malaysia) trong vai trò đồng tổ chức phiên bản thứ hai của chương trình; và Rahel Joseph trong vai trò giám tuyển cố vấn cho Malaysia. Mời bạn tiếp tục theo dõi để biết thêm thông tin về các giám tuyển và nghệ sĩ của năm 2019!

Tổ chức và tài trợ bởi:

Đồng tổ chức và tài trợ bởi: