Loading Events

Đã diễn raBiểu Diễn Nghệ Thuật

Tìm Events

Event Views Navigation

Events List Navigation

09/17

VỞ MÚA: VÙNG ẨN

Biên đạo và biểu diễn: Đào Thuỵ Thuý Vân, Nguyễn Chung, Ngô Thanh Phương và Nguyễn Hữu Thuận
Ngày: 10 tháng Chín 2017
Thời gian: 19g00 - 20g00
Chi tiết »

12/16

BIỂU DIỄN NHẠC ELECTRO – ROCK TỪ NHÓM NHẠC GRAND BLANC

Tổ chức bởi: Viện Pháp tại TP.HCM
Ngày: 26 – 27 November 2016
Thời gian: 12:00PM – 11:00PM

Chi tiết »

11/16

ĐẠI TIỆC NGHỆ THUẬT ĐƯỜNG PHỐ

Tổ chức bởi: Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory
Ngày: 26-27 tháng Mười Một 2016
Thời gian: 12:00PM – 11:00PM

Chi tiết »

08/16

VỞ MÚA ĐƯƠNG ĐẠI DEPENDENCE

Biển diễn bởi: Ha Noi Contemporary Dance group
Ngày: 26 – 27 tháng Tám 2016
Thời gian: 19g – 21g

Chi tiết »

07/16

GENDER BEHAVIOR

Tổ chức bởi: Gender Behavior và ICS
Ngày:
9 tháng Bảy 2016
Thời gian: 19g00 - 22g00

Chi tiết »

06/16

VỞ KỊCH INCENSES DE WAJDI MOUAWAD

Ngày: 3 tháng Sáu 2016
Thời gian: 19:30

Chi tiết »
+ Export Events