BẮT TAY KHỞI ĐẦU CỦA FULBRIGHT VỚI THE FACTORY

Tiến sĩ Ian Bickford, Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Đại học Fulbright đánh giá The Factory là một tổ chức đầy tham vọng và cú bắt tay với Đại học Fulbright có thể định hình lại mối quan hệ giữa giới nghệ sĩ và giới học thuật tại TP.HCM. Học bổng “Gióng chỉnh Ngũ hành (Re-Aligning the Cosmos)” sẽ tạo điều kiện để nghệ sĩ tiếp cận kiến thức chuyên môn, các nguồn tài liệu và mạng lưới các mối quan hệ của Fulbright và Factory, lắng nghe những ý kiến phản biện sâu sắc về phương pháp luận, chủ đề cũng như đối tượng công chúng mà họ lựa chọn phục vụ.

Hơn cả, nó mang ý nghĩa sự gắn kết của những tổ chức trong việc cùng tạo ra những cơ hội gắn kết trong thế giới đương đại. Tiến sĩ Ian liên hệ với sự gián đoạn toàn cầu do cuộc khủng hoảng y tế liên quan dịch bệnh Covid-19 hiện nay càng chứng tỏ tầm quan trọng của sự gắn kết chặt chẽ trong cộng đồng và việc sống một cách có ý nghĩa.

Xã hội được gắn kết với nhau từ những hoạt động tạo ra giá trị. Những giá trị không tự nhiên mà có, chúng được tạo ra từ sự lao động có chủ đích và đầy vất vả của những nghệ sĩ, những nhà giáo đang nỗ lực gìn giữ kiến thức và văn hóa để từ đó tạo ra kiến thức và những cách biểu đạt văn hóa mới. Những lợi ích mà ta được hưởng từ đó thường vô hình, nhưng chúng là nền tảng cho trải nghiệm xã hội tốt đẹp của chúng ta. Do đó, bản thân mỗi tổ chức chưa bao giờ quan trọng đến thế. Hợp tác của Fulbright với The Factory chứng tỏ điều đó.

Đọc bài viết đầy đủ tại đây!