The Factory hân hạnh đồng hành cùng giám tuyển Biljana Ciric trong quá trình xây dựng ‘Lặp lại để lắng nghe sâu sắc’ – triển lãm mở màn cho Triển lãm tam niên Xuyên-Đông Nam Á lần thứ nhất. Ở triển lãm này, chúng tôi...

Giải thưởng này ghi nhận thực hành bền bỉ và mang tính thử nghiệm với một nhãn quan độc đáo của một nghệ sĩ người Việt (hiện sinh sống tại Việt Nam); đặc biệt chú tâm tới cách tác phẩm của họ tiếp cận, xoáy...