XEM

TP. Hồ Chí Minh

XEM là được thành lập năm 2013 bởi năm nghệ sĩ: Nguyễn Thanh Trúc, Ưu Đàm Trần Nguyễn, Hoàng Dương Cầm, Quang Lâm và Phan Quang tại TP. Hồ Chí Minh. XEM trước hết là một nhóm bạn cùng làm việc chuyên nghiệp trong các ngành khác nhau thuộc lĩnh vực sáng tạo (nhiếp ảnh, hội họa, truyền thông đa phương tiện), đồng thời họ chia sẻ chung niềm đam mê thực hành nhiếp ảnh như một chất liệu nghệ thuật. Trong kỷ nguyên của truyền thông kỹ thuật số, các nghệ sĩ của XEM khao khát để lại một dấu vết hữu hình, diễn tả cách nhìn của họ về thế giới thông qua những hình ảnh mang tính thử nghiệm (là hình ảnh này khó được truyền bá rộng rãi trên phương tiện truyền thông đại chúng ngày nay – nơi chỉ cổ xúy những hình ảnh mang tính thương mại hoặc đẹp một cách thuần tuý), được trưng bày dưới dạng một ấn phẩm cùng tên nhóm. Dạng thức ấn phẩm, tuy là một vật đơn giản, song lại mang giá trị tượng trưng cao, có thể được chuyền tay và tồn tại với thời gian trong một thư viện nào đó. Ấn phẩm XEM được xuất bản định kỳ, ý tưởng của các nghệ sĩ vì thế cũng có thể theo đó và phát triển theo định hướng lâu dài. XEM, trong tiếng Việt, có nghĩa là “nhìn” hay “quan sát”. Là một trong những ấn phẩm ảnh phi thương mại đầu tiên của Việt Nam, XEM đã lấp đầy một khoảng trống trong khung cảnh nghệ thuật, nằm giữa giữa các phòng trưng bày thương mại (tập trung vào thị trường nghệ thuật) và các trung tâm nghệ thuật (tập trung vào các ý niệm và thực hành giám tuyển) bằng một ấn bản định kỳ, mang lại hơi thở mới cho tầm nhìn tự do của các nghệ sĩ.

  • XEM8 – INSTAMÌ

  • TINH THẦN BẰNG HỮU

Empty section. Edit page to add content here.