Võ Trân Châu

sn. 1986, Bình Thuận

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống thêu thùa, Võ Trân Châu hiểu rõ sức mạnh của đường kim mũi chỉ, và chọn vải vóc, đặc biệt là vải và quần áo cũ, như một chất liệu cho thực hành của cô. Khi sử dụng vải đã qua sử dụng, cùng với đó chứa đựng những câu chuyện cá nhân, Châu phản ánh mối liên hệ mật thiết giữa vi sử và chính sử của quốc gia, xã hội. Cô đào sâu vào lịch sử văn hoá và xã hội của Việt Nam để làm nổi bật các vấn đề như sức lao động, tiêu thụ và chất thải. Các triển lãm tiêu biểu bao gồm: ‘Nơi Biển Nhớ‘ (The Mistake Room, Los Angeles, CA, Mỹ, 2019); ‘Unfolding: Fabric of Our Life’ (Centre for Heritage, Art & Textile (CHAT)/MILL6, Hồng Kông, 2019); ‘Người (được) ngắm’ (Sàn Art, TP. HCM, Việt Nam, 2018); ‘Neo Lại Kỳ Lâu’ (Manzi Art Space, Hà Nội & Salon Saigon, TP. HCM, Việt Nam, 2017); ‘Toả’ (VCCA, Hà Nội, Việt Nam, 2017); ‘Still (the) Barbarians’ (EVA International: Triển lãm Nghệ thuật Lưỡng Niên Ireland, Limerick, Ireland, 2016); ‘Suzhou Documents’ (Bảo tàng Nghệ thuật Tô Châu, Tô Châu, Trung Quốc, 2016).

  • TRIỂN LÃM CÁ NHÂN: NHẶT LÁ RỪNG XƯA

  • ĐỐI THOẠI: VÕ TRÂN CHÂU CÙNG TRẦN QUANG ĐỨC