Uyên Ly

Trương Uyên Ly là nhà báo, đồng thời là giám đốc Hanoi Grapevine, trang web và mạng xã hội song ngữ Anh Việt về các hoạt động văn hóa nghệ thuật đương đại. Chị từng là phóng viên theo dõi mảng văn hóa nghệ thuật ở báo Tuổi Trẻ từ năm 2001 đến năm 2009. Chị từng là đồng giám khảo Quỹ Trao đổi và Phát triển văn hóa Việt Nam – Đan Mạch (2008-2013) và là nhà nghiên cứu về các không gian sáng tạo Việt Nam từ 2014 đến nay.

  • VIẾT VÀ CẢM NHẬN NGHỆ THUẬT

Empty section. Edit page to add content here.