Tuấn Mami

sn. 1981, Hà Nội

Tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam năm 2006, Tuấn Mami là nghệ sĩ thị giác đa ngành sống và làm việc tại Hà Nội, với thực hành bao gồm các loại hình như sắp đặt, video, trình diễn và nghệ thuật ý niệm. Liên tục khám phá các phương pháp biểu hiện mới mẻ, Tuấn Mami tạo được chỗ đứng trong quang cảnh nghệ thuật quốc tế với những thử nghiệm (ở cả không gian riêng tư và công cộng), đôi khi mang tính táo bạo, đôi khi đậm chất thiền định: một mặt, bóc tách cách thức con người tương tác với nhau và với thế giới xung quanh, đồng thời đưa ra một phản chứng về hiện trạng xã hội đương đại; mặt khác, lại phản hồi và cố gắng xoay chuyển hay thay đổi (những quan điểm về) hiện trạng này. Là cá nhân tích cực đóng góp và xây dựng cộng đồng nghệ thuật địa phương, năm 2012, Tuấn Mami thành lập trung tâm nghệ thuật MAC-Hanoi; năm 2013, đồng sáng lập Nhà Sàn Collective; và cùng năm, hoạt động dưới vai trò Giáo viên thỉnh giảng tại San Francisco Art Institute. Anh đã tham gia tích cực các liên hoan nghệ thuật, triển lãm và chương trình nghệ sĩ lưu trú uy tín trong và ngoài nước như: ‘Những chân trời có người bay 3’ (Hà Nội, Việt Nam, 2014-2016), ‘In.Visible Borderline’ (MetaHouse Art Space, Phnom Penh, Campuchia, 2016), ‘Krisis’ (Bonington Gallery, Nottingham, Anh Quốc,, 2016) ‘Plastic Myths’ (Asia Culture Center, Gwangju, Hàn Quốc, 2015) v.v.

  • TRONG TỪNG HƠI THỞ – KHÔNG GÌ ĐỨNG YÊN

Empty section. Edit page to add content here.