Tuấn Mami

‘Với tôi, nghệ thuật như là một quá trình, nó gắn kết chặt chẽ với đời sống văn hóa của chúng ta, thứ có thể lĩnh hội một thực tế trong các chiều khác nhau… Nó là một tiến trình của sự nghiên cứu và tìm kiếm những ý nghĩa mới của các giao tiếp, nhằm đẩy cái giới hạn của chúng ta tới những vùng miền chưa biết.’

 

Tuấn Mami (sn. 1981, Hà Nội) lấy cảm hứng từ các nhóm cộng đồng luôn dịch chuyển, đặc biệt là những người Việt sống ở nước ngoài. Các sáng tác của Mami hình thành từ việc quan sát tác động của những khuôn mẫu xã hội áp đặt lên đời sống hàng ngày, đề cập đến khái niệm tái cấu trúc, và được sáng tác tại các nơi chốn hay cộng đồng cụ thể – một phương pháp làm việc mang tính phản biện mà anh tự đúc kết được qua nhiều cơ hội lưu trú. Nghiên cứu bối cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa hình thành nên sự di cư, dịch chuyển, lưu vong, mất mát và tình yêu, ngôn ngữ nghệ thuật liên ngành của Mami không hạn chế hình thức: từ sắp đặt, nhiếp ảnh, trình diễn, âm thanh, video và các dự án dài hạn hướng đến cộng đồng. Tuấn Mami tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội; là thành viên của Nhà Sàn Collective (từ năm 2013); và đồng sáng lập không gian nghệ thuật thử nghiệm, ‘Á Space’ (từ năm 2018) – cả hai tổ chức đều do nghệ sĩ khởi xướng, hướng tới việc dẫn dắt, kiến tạo thế hệ nghệ sĩ trẻ và vận hành trên tinh thần tình nguyện. Tuấn Mami hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội. 

 

Bài phỏng vấn nghệ sĩ trên Vietcetera