Tricia Nguyễn

sn. 1991, TP. Hồ Chí Minh

Tricia Nguyễn (Nguyễn Thanh Trang) là nhà sáng lập và người quản lý ‘Wintercearig Project’ – một dự án nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần tại Việt Nam thông qua các hoạt động nghệ thuật. Cô là Giám đốc nghệ thuật của phòng tranh ‘The Open House’, và là nhà đồng sáng lập không gian sáng tạo nghệ thuật ‘Lang Thang’ (Quận 2, TP. HCM).

 

Tricia hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật tại Việt Nam dưới nhiều vai trò khác nhau: từ diễn viên, nhà sản xuất tới giám tuyển triển lãm. Là người tận tâm, công việc của cô luôn hướng tới việc hỗ trợ các nhóm người dễ bị tổn thương trong cộng đồng, bằng cách tạo ra không gian để nghệ sĩ địa phương có thể dễ dàng tiếp cận, biểu diễn và sáng tác.

  • Biểu diễn nghệ thuật và workshops: Wintercearig

  • ‘ĐÀN BÀ MỚI’ & TRÒ CHUYỆN VỚI NGHỆ SĨ HƯƠNG NGÔ