Trần Thị Huỳnh Nga

sn. 1947, TP. Hồ Chí Minh

Trần Thị Huỳnh Nga bắt đầu hoạt động Mỹ thuật từ năm 1989 -1993 bằng việc tổ chức triển lãm cá nhân cho họa sĩ Trần Trung Tín và thành lập gallery ‘Mỹ Thuật’. Năm 1995, bà hợp tác với Hiệp hội hoàng Gia Thái Lan tổ chức triển lãm tranh Việt Nam tại Bangkok, Thái Lan. Năm 1996, gallery ‘Mỹ Thuật’ được đổi tên thành ‘Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Không Gian Xanh’, hoạt động dưới sự hợp tác với Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, nhưng do tư nhân sáng lập và điều hành. Từ năm 1997, được Quỹ Ford chính thức tài trợ, ‘Không Gian Xanh’ liên tục thúc đẩy những thực hành thử nghiệm qua việc tổ chức triển lãm hàng tháng cho nghệ sĩ trẻ hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ Bắc vào Nam và cả quốc tế. Không ít người trong số họ ngày nay được trân trọng bởi nền nghệ thuật nước nhà: Jun Nguyển Hatsushiba, Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Văn Cường, Lê Thừa Tiến, Mai Anh Dũng, Bùi Công Khánh, Ly Hoàng Ly, Nguyễn Thị Châu Giang, Nguyển Sơn, Nguyễn Thái Tuấn, Bùi Hải Sơn v.v. ‘Không gian Xanh’ còn mở rộng trao đổi quốc tế thông qua các hoạt động hội thảo, workshop và trại sáng tác về nghệ thuật trình diễn, sắp đặt. Năm 2001, ’Không Gian Xanh’ đưa giám đốc bảo tàng Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh gặp ban giám đốc Bảo tàng Nghệ thuật Hiện Đại (MoMa), Bảo tàng Metropolitan (New York) và Bảo tàng Mỹ thuật (Chicago) để trau dồi phương pháp quản lý, tổ chức và bảo quản tác phẩm. Năm 2007, vì lý do sức khỏe, bà Nga tạm ngưng các hoạt động trại sáng tác và thử nghiệm của ‘Không Gian Xanh’.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
  • TINH THẦN BẰNG HỮU: CHUỖI TOẠ ĐÀM

Empty section. Edit page to add content here.