Trần Quang Đức

sn.1985

 

Trần Quang Đức là nhà nghiên cứu độc lập, có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, văn hoá, cổ văn, thư hoạ và Hán Nôm. Anh theo học tại trường Đại học Ngoại Ngữ (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội), sau đó du học và tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh năm 2009. Trần Quang Đức từng làm việc ở Viện Nghiên cứu Văn học Việt Nam (2012-2014). Công trình được biết đến nhiều nhất của anh là “Ngàn năm áo mũ” (2013, NXB Nhã Nam), tư liệu hoá phục sức của người Việt từ xưa đến nay. Ngoài công việc nghiên cứu, Trần Quang Đức cũng thực hành thư pháp, dịch thuật và giảng dạy. Anh hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

  • Đối thoại: Võ Trân Châu cùng Trần Quang Đức