Trần Lương

sn. 1960, Hà Nội

Trần Lương là nghệ sĩ thị giác, nhà giám tuyển độc lập, và một người tiên phong trong quá trình kiến tạo không gian cho nghệ thuật đương đại mang tính phản biện ở Việt Nam. Là một trong số các nghệ sĩ đầu tiên thử nghiệm với nghệ thuật trình diễn và video, tác phẩm của anh luôn dựa trên những trải nghiệm bản địa. Luôn tích cực tạo cơ hội phát triển cho nghệ sĩ, Trần Lương đã đồng sáng lập nhóm ‘Gang of Five’ (1983-1996); cùng nhau, họ đã tổ chức triển lãm hàng tháng ở các không gian ngoài luồng. Năm 1998, anh đồng sáng lập Nhà Sàn Studio – không gian nghệ thuật thử nghiệm đầu tiên ở Việt Nam do nghệ sĩ vận hành, và giám tuyển phần lớn các triển lãm ở đây trong bốn năm đầu. Anh cũng là người sáng lập kiêm giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Đương đại Hà Nội năm 2000. Tuy nhiên, anh đã rời bỏ vị trí này không lâu sau vào năm 2003 do các mâu thuẫn về mặt hành chính. Là một người cố vấn luôn sẵn sàng giúp đỡ lớp trẻ, Trần Lương vượt lên khỏi những ý niệm định khuôn về thực hành giám tuyển; khuyến khích nghệ sĩ nới rộng đường biên sáng tác; thương thảo với chính quyền; tạo ra những cơ hội trao đổi giữa ba miền Bắc, Trung, Nam; mang nghệ sĩ Việt Kiều và mời gọi nghệ sĩ quốc tế đến với Việt Nam. Bên cạnh đó, anh còn điều hành nhiều dự án phát triển cộng đồng ở các vùng miền khác nhau. Nghệ thuật của anh phê bình sự đàn áp và tập trung vào sự bền bỉ của con người như một cách thức tiếp sức cho họ qua cũng những hành động cá nhân và mang tính tự vấn. Anh cống hiến rất nhiều công sức vào việc phát triển các không gian nghệ thuật, đề xuất dự án, tạo dựng mạng lưới và các cộng đồng tập trung vào nghệ thuật trình diễn và video art ở Việt Nam. Tất cả những cố gắng này, kèm theo việc chất vấn những thể chế thống trị, luôn nhằm mục đích hỗ trợ những quan điểm ngoài luồng trong một bối cảnh rập khuôn về tư tưởng.

  • TINH THẦN BẰNG HỮU: CHUỖI TOẠ ĐÀM

  • VĂN TẾ THẬP LOẠI CHÚNG SINH

Empty section. Edit page to add content here.