Trâm Nguyễn

(sn. 1988, TPHCM)

 

Trâm Nguyễn (Katherine Nguyễn) ủng hộ và yêu thích nghệ thuật, với niềm đam mê tập trung chủ yếu vào các hoạt động nghệ thuật đương đại. Từ những năm đầu tiên tại trường đại học, cô đã bắt đầu tình nguyện và hoạt động ở các vị trí khác nhau – từ trợ lý, lễ tân tới trưởng nhóm tình nguyện viên – cho nhiều tổ chức và sự kiện như Lãnh sự quán Mỹ, Viện Pháp tại Việt Nam, Dự án Wintercearig,  dự án Pay It Forward, Công ty Begin, KOAF v.v. Vở kịch ‘Đàn Bà Mới’ là dự án diễn xuất đầu tiên Trâm tham gia.

  • ‘ĐÀN BÀ MỚI’ & TRÒ CHUYỆN VỚI NGHỆ SĨ HƯƠNG NGÔ