Thương Lê

Thương Lê là một popper hiện đang hoạt động trong một nhóm nhảy FUNKY SOULS, Hội An. Thương đam mê chuyển động và càng ngày càng có hứng thú phát triển những chuyển động có mục đích, sáng tạo. Thương Lê có cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật đương đại thông qua việc tham gia vào dự án X-PROJECT của biên đạo múa Ngô Thanh Phương. Trải nghiệm với X-PROJECT là trải nghiệm với từng con người cùng đời sống rất riêng của họ. Sàn tập X-PROJECT cũng là nơi Thương khởi phát một phương thức chuyển động mới, một không gian mới, từng bước giải phóng không gian nội tại và chuyển hóa thành chuyển động. Việc tham gia workshop “The body as” của nghệ sĩ Nguyễn Chung cũng là một mốc quan trọng trong tiến trình tìm kiếm các kết nối bên trong của Thương Lê.

  • CHƯƠNG TRÌNH MÚA ĐƯƠNG ĐẠI: X-PROJECT - NHỮNG BIẾN ẢO CỦA HIỆN HỮU