Thư Quán Cội Việt

TP. Hồ Chí Minh

Thành lập năm 2013, ‘Thư Quán Cội Việt’ là khởi xướng của nhà làm giáo dục và người yêu sử Phan Khắc Huy, với tiền thân là ‘Lớp học Một tô’ (tức, mức phí 20,000 Đồng cho mỗi lần tham gia lớp, tương đương một tô hủ tiếu sinh viên lúc bấy giờ), nhằm lan truyền đam mê lịch sử nước nhà đến với các bạn trẻ. Với sứ mệnh là làm cầu nối lan truyền các giá trị về con người và văn hoá truyền thống; khuyến khích sự nhìn nhận lại; khơi gợi nhu cầu giải quyết các vấn đề của bản thân và của văn hoá xã hội; trên cơ sở đó hình thành và lan toả các chuẩn mực, giá trị tinh hoa tích cực, Thư Quán Cội Việt hiện đang lưu trữ hơn 3,000 đầu sách phục vụ hoàn toàn miễn phí, vận hành liên tục 6 ngày trong tuần; đồng thời tổ chức nhiều buổi nói chuyện, workshop về các chủ đề liên quan đến văn hóa, âm nhạc, lịch sử…Hướng tới nhóm công dân từ 18 đến 35 tuổi, Thư Quán Cội Việt đồng hành cùng các đối tượng trẻ tuổi; đóng vai trò như tổ chức trung gian giữa học giới và công chúng, tạo ra môi trường đối thoại hai chiều.

  • WORKSHOP “VÌ SAO CHÚNG TA NÊN ĐỌC?” CÙNG NGUYỄN MINH NHẬT

Empty section. Edit page to add content here.