Thierry Bernard-Gotteland

sn. 1974, TP. Hồ Chí Minh

Thierry Bernard-Gotteland sống và làm việc ở Pháp và Việt Nam. Anh đỗ bằng cử nhân ngành Thiết kế Đồ họa của Học viện Willem de Kooning ở Rotterdam, đồng thời có trong tay tấm bằng MFA của trường Mỹ thuật ở Grenoble và có chứng chỉ Post-Master tại Le Fresnoy ở Pháp. Hiện anh đang làm giảng viên thiết kế của trường RMIT Việt Nam.

  • TECHNOPHOBE – TRIỄN LÃM ĐẦU TIÊN CỦA TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI THE FACTORY

  • TRÒ CHUYỆN CÙNG NGHỆ SĨ: THIERRY BERNARD-GOTTELAND

Empty section. Edit page to add content here.