Shyevin S’ng

sn.1980, TP. Hồ Chí Minh

Shyevin S’ng bắt đầu hành trình nghệ thuật của mình với Vin Space Art Studio, chủ yếu giảng dạy căn bản về nghệ thuật và đồ họa cho người học ở mọi lứa tuổi. Năm 2012, Vin Gallery ra đời và trở thành một không gian triển lãm tràn đầy sức sống, giới thiệu nghệ sĩ đương đại trẻ đến từ các quốc gia khác nhau trong Đông Nam Á. Triển lãm tại đây tuyển chọn các tác phẩm vô cùng đa dạng, từ chất liệu cho đến phông văn hóa, giáo dục của cùng với kinh nghiệm sống phong phú của các nghệ sĩ. Gần đây nhất vào cuối năm 2016, Shyevin đã thành lập inpages – nhà xuất bản độc lập kiêm tiệm sách nghệ thuật. Từ khi chỉ là ý tưởng cho đến lúc chính thức hoạt động, inpages đã luôn kiên định với tầm nhìn của mình: đó là cung cấp nền tảng để các nghệ sĩ trẻ phát triển kỹ năng và giới thiệu các tác phẩm của họ, đặc biệt là chú trọng đến việc xuất bản sách nghệ thuật ghi nhận các nghệ sĩ Việt Nam.

  • SAIGON ARTBOOK – ẤN PHẨM 6

  • TRONG TÔI, CỦA TÔI

Empty section. Edit page to add content here.