Shweta Kishore

Shweta Kishore là giảng viên bộ môn Phim và Truyền thông tại Đại học RMIT, đồng thời là người đi đầu trong hợp tác nghiên cứu sáng tạo với các nữ nghệ sĩ đương đại Việt Nam. Cô lấy   bằng Tiến sĩ từ Đại học Monash (Úc) và cũng là một người thực hành phim tài liệu. Các chủ đề cô quan tâm bao gồm nghiên cứu phim, sự giao thoa giữa giới và các lý thuyết xã hội trong quá trình viết, làm phim và giám tuyển phim tài liệu độc lập như một cách phê bình và thực hành chính trị.

  • ĐỐI THOẠI MOVING REELS #1: VIỆT NAM NHÌN VỀ NAM Á

  • ĐỐI THOẠI MOVING REELS #2: VIỆT NAM NHÌN VỀ NAM Á

Empty section. Edit page to add content here.