Rohan Shivkumar

Rohan Shivkumar là kiến trúc sư và nhà thiết kế đô thị làm việc tại Mumbai, và là Trưởng khoa Nghiên cứu học thuật tại Viện nghiên cứu môi trường và kiến trúc Kamla Raheja Vidyanidhi. Công việc của ông trải dài từ thiết kế kiến trúc và nội thất, tới nghiên cứu đô thị và tư vấn về các vấn đề liên quan đến nhà ở, không gian công cộng và vệ sinh môi trường. Ông quan tâm và nghiên cứu cách thức để bóc tách và tái-trình hiện thành phố, và là đồng biên tập của ‘Project Cinema City’ (ấn phẩm về nghiên cứu và hợp tác thông qua nghệ thuật). Rohan cũng giám tuyển các chương trình phim, cộng tác cùng trang blog ‘Anarchytect’ và viết về điện ảnh cũng như các vấn đề đô thị. Hiện tại, ông đang hoàn thành cuốn sách thảo luận các phương pháp tiếp cận quá trình thiết kế nhà ở trong thực hành kiến trúc Ấn Độ.

  • ĐỐI THOẠI MOVING REELS #1: VIỆT NAM NHÌN VỀ NAM Á

  • ĐỐI THOẠI MOVING REELS #3: VIỆT NAM NHÌN VỀ NAM Á

Empty section. Edit page to add content here.