Nguyễn Văn Đủ

sn. 1986, TP. Hồ Chí Minh

Sinh ra tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Nguyễn Văn Đủ không ngừng tìm tòi, thử nghiệm những phương thức mới để tạo ra nội dung sâu sắc hơn cho các tác phẩm của mình. Tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh khoa Sơn dầu, tranh của Đủ tập trung vào việc khám phá nhận thức cá nhân, được hình thành từ thói quen hàng ngày và ảnh hưởng của nền giáo dục, văn hóa truyền thống tại Việt Nam (xã hội hậu chiến). Đủ đào sâu vào khía cạnh đạo đức và luân lý ẩn đằng sau chủ nghĩa dân tộc và tính bạo lực trong quá trình hình thành chủ nghĩa đó. Tác phẩm của Đủ chủ yếu là tranh vẽ sơn dầu trên vải bố, màu nước trên giấy. Gần đây, anh bắt đầu các thử nghiệm mới vẽ bằng máu bò và máu người trên các chất liệu khác nhau như giấy và lụa.

  • KHI CHẤT THỂ chống lại MƠ MỘNG; NHỤC THỂ chống lại VÔ NHIỄM; Ý THỂ chống lại VẬT CHẤT-CÁC KHẢ NĂNG MỚI CỦA TRANH VẼ

  • Trò chuyện nghệ thuật: Nguyễn Văn Đủ và Trần Nguyễn Trung Tín đối thoại cùng giám tuyển Nguyễn Như Huy

Empty section. Edit page to add content here.