Nguyễn Thanh Trúc

sn.1969, Sài Gòn

Anh tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh năm 1993, hiện đang sinh sống và làm việc ở TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam. Tác phẩm của anh đã được giới thiệu qua triển lãm cá nhân Kamikaze/One Night Show, PØST, USA (2013); các buổi ra mắt ấn bản XEM (2013-2017), triển lãm nhóm Trong bóng hiện dạng, Galerie Quỳnh, Việt Nam (2014); Freedom is the motorbike, Long Beach City College Art Gallery, Mỹ (2013); Vietnam Voices, Tobin Ohashi Gallery, Nhật Bản (2011). Là một trong những người sáng lập ấn phẩm nghệ thuật thể nghiệm thị giác XEM, Nguyễn Thanh Trúc quan niệm quyển sách là một sân chơi dành cho thử nghiệm nghệ thuật, đồng thời là một tờ báo của 5 người nói chuyện với nhau, chủ ý sử dụng hình ảnh như một ngôn ngữ để lưu giữ ý tưởng hoặc tương tác với mọi người.

  • XEM8 – INSTAMÌ

Empty section. Edit page to add content here.