Nguyễn Quang Dũng

Tiến sĩ Nguyễn Quang Dũng tốt nghiệp chuyên ngành Đông Nam Á học tại Đại học Quốc Gia Singapore (NUS) năm 2017 theo chương trình học bổng tiến sĩ liên kết giữa NUS và Viện Harvard Yenching thuộc Đại học Harvard, dưới sự đồng hướng dẫn của một giáo sư tại khoa Đông Nam Á học (NUS) và một giáo sư khoa Nhân học (Harvard). Kiến thức và kỹ năng học thuật của Thầy là sự kết hợp (Đông-Tây hội ngộ) giữa 3 năm học tập tại ngôi trường số 1 châu Á – NUS, và 2 năm tại đại học danh tiếng hàng đầu thế giới – Harvard. Ngoài ra, trong thời gian là một nghiên cứu sinh, Thầy vinh dự được mời báo cáo đề tài (học bổng hội thảo quốc tế) trong hội thảo khoa học nghiên cứu sinh quốc tế tại East-West Center (University of Hawaii at Manoa), hội thảo khoa học về Sinh thái Chính trị và các vấn đề môi trường ở Đông Nam Á đồng tổ chức bởi Trường nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi SOAS (University of London) và Wageningen University and Research Center (Netherlands) và hội thảo Châu Á học tại Viện Khoa học Chính trị Paris (Sciences Po, Paris), hội thảo quốc tế Châu Á học AAS tại Washington, D.C, hội thảo quốc tế Châu Á học tại The University of Sydney, hội thảo quốc tế châu Á học tại đại học Leiden (Netherlands). Tại NUS, Thầy Dũng đã tham gia trợ giảng các môn trên 1000 sinh viên ‘Các tôn giáo trên thế giới’‘Đông Nam Á: Một khu vực đang biến đổi’. Tại USSH, Thầy dạy nhiều môn cấp cao học và đại học như ‘Khu vực học: Lý thuyết và áp dụng’, ‘Các vấn đề đương đại ở Đông Nam Á’, ‘Kinh tế học Sinh Thái’, ‘Nhân học Môi trường’, ‘Tri thức bản địa’, ‘Toàn cầu hoá: Tiếp cận nhân học’,  Thầy cũng là giáo viên thỉnh giảng cho chương trình cao học tại các trường đại học lớn trong khu vực như Chulalongkorn (Thái Lan) và cho các chương trình trao đổi sinh viên giữa các đại học lớn từ Hoa Kỳ đến Việt Nam với những bài giảng có chủ đề ‘A Glimpse into Vietnam: History, Culture and Modernity’, ‘A Cultural Mosaic of Vietnam’, và ‘Vietnamese Identity and Contemporary Issues in Vietnamese Society’. Bài báo khoa học của Thầy ‘Complementarity between humans and nature: Adaptive local knowledge in a protected area of northern Thailand’ vừa được đăng đầu 2019 trên tạp chí khoa học quốc tế Environmental Development (của nhà xuất bản danh tiếng Elsevier, thuộc hạng Q1, thuộc công bố quốc tế chuẩn ISI, chỉ số tác động Impact Factor: 2.344).  Thầy Dũng thường xuyên được mời phỏng vấn chọn sinh viên xuất sắc để tham dự các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế — chương trình Học Kỳ Trên Biển Mùa Xuân/Thu (Institute for Shipboard Education & Colorado State University) và nhiều chương trình khác. Thầy Dũng  lồng ghép trải nghiệm cá nhân vào việc truyền tải kiến thức để khơi gợi cảm hứng học tập và phát huy tiềm năng của học viên như motto của Thầy – ‘Teach to Inspire’ và ‘Teach to help unleash your potential’.

  • MƯỜNG TƯỢNG VỀ VIỆT NAM TRONG ĐÔNG NAM Á ĐƯƠNG ĐẠI – MỘT TIẾP CẬN SO SÁNH VÀ THỊ GIÁC

Empty section. Edit page to add content here.