Nguyễn Như Huy

TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Như Huy là Giám tuyển độc lập và Giám đốc nghệ thuật Ga 0.
Contact: huybeo@gmail.com /zerostationvietnam@gmail.com
Thông tin thêm về Ga 0: www.zerostationvn.org

  • KHI CHẤT THỂ chống lại MƠ MỘNG; NHỤC THỂ chống lại VÔ NHIỄM; Ý THỂ chống lại VẬT CHẤT-CÁC KHẢ NĂNG MỚI CỦA TRANH VẼ

  • Trò chuyện nghệ thuật: Nguyễn Văn Đủ và Trần Nguyễn Trung Tín đối thoại cùng giám tuyển Nguyễn Như Huy

Empty section. Edit page to add content here.